CO PANKÁČ,TO SORTA...

 

Antifa, May Day Fest: Podněcování k nenávisti vůči skupině osob

Antifa, May Day Fest: Podněcování k nenávisti vůči skupině osob

Už více než rok váhám s tím, jestli k tomuto tématu něco napíši, nebo ne. Na jedné straně se nechci postavit na stejnou stranu jako práskači z Antify (mám s tím opravdu etický problém). Na druhou stranu si říkám, že není možné, aby se toleroval a propagoval jeden typ totalitního extrémismu a zároveň všemi prostředky bojovalo proti jinému. Nakonec jsem se rozhodl, že se s vámi podělím o své poznatky.

Jeden z hlavních horních bannerů, respektive dva, které ještě do minulého týdne visely na stránkách Antify (momentálně je všude May Day Fest), odkazoval na stránky "protikapitalu.org". Odkaz na tyto stránky najdete i ve spodní rubrice "Podporujeme". Na webu "protikapitalu.org" se zase v rubrice "Odkazy" dostanete na stránky "Mouvement Communiste (Belgie, Francie)". No a nyní se konečně dobereme k tomu, proč vlastně píši dnešní článek. To tzv. Komunistické hnutí má na svých stránkách i programové prohlášení, klasický komunistický blábol jakoby vyhřezlý z Rudého práva z padesátých let. Prostě z doby, kdy u nás probíhala diktatura proletariátu a stalinistická totalita pod vedením Komunistické strany Československa. Na tom není nic překvapivého, co chcete také očekávat od komunistů, ať už jsou to ti Leninovi bolševici, nebo  menševici, pro které byl i Lenin se svým státním kapitalismem příliš napravo.

 

afa banner 

 

Překvapivá je ovšem následující skutečnost. V prohlášení je naznačen i budoucí vývoj, tedy, lépe řečeno, plán, jak onen vytoužený komunismus nastolit:

 

"Le capitalisme, stade ultime des sociétés divisées en classes, n’est plus à la hauteur de l’énorme richesse humaine potentielle contenue dans la société qu’il domine. Hier comme aujourd’hui, l’État (tous les États) est la pire expression de la dictature des classes possédantes. L’une de ses verrues les plus anachroniques et douloureuses, celui-ci ne reste pas moins l’un des instruments les plus essentiels de sa survie. L’Etat (tous les Etats) doit donc être considéré comme l’ennemi principal du mouvement ouvrier indépendant. L’Etat (tous les Etats) doit disparaître, emporté par l’océan en tempête de la lutte de classe."

(Kapitalismus jako konečný stav společnosti rozdělené na třídy není na výši obrovského potenciálního lidského bohatství, jež je obsaženo ve společnosti, kterou ovládá. Včera stejně jako dnes je stát (všechny státy) nejhorším výrazem diktatury majetných tříd. Jeden z nejanachroničtějších a bolestivých vředů, jenž však zůstává jedním z nejzákladnějších nástrojů k tomu, aby přežil. Stát (všechny státy) musí být považován za hlavního nepřítele nezávislého dělnického hnutí. Stát (všechny státy) musí zmizet odnešen bouřlivým oceánem třídního boje.)

 

V tomto odstavci autoři vysloveně nabádají k třídnímu boji a ke zničení všech států, tedy i naší republiky. Dle mého názoru se jedná o naplnění skutkové podstaty paragrafu 198a Trestního zákona:

Trestní zákon

§ 198a

Podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod

(1) Kdo veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

(2) Stejně bude potrestán, kdo se spolčí nebo srotí k spáchání činu uvedeného v odstavci 1.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a. spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

b. účastní-li se aktivně činnosti skupin, organizací nebo sdružení, které hlásají diskriminaci, násilí nebo rasovou, etnickou nebo náboženskou nenávist.

 

Nejhorší na tom všem je však skutečnost, že týpek z Mouvement Communiste (Komunistické hnutí), vystoupí s přednáškou o lidových revoltách v současném arabském světě na May Day Festu pořádaným Antifou. I znění přednášky si můžete najít na stránkách Komunistického hnutí. Nevím, zda-li přednášející zachová původní text, nebo ho poněkud obmění a odstraní pasáže, které opět podněcují k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezováním jejich práv, což je, jak jsem vám ukázal výše, činnost napadnutelná trestním zákonem.

 

"........C'est uniquement sur ce terrain que la lutte des classes peut résorber et résoudre, dans le feu du combat, les aspirations libertaires les plus étendues de la société civile. Ce type d'approche est le seul apte à inscrire une ligne de démarcation avec la revendication démocratique bourgeoise. Aucune formalisation des libertés individuelles et col-lectives dans le cadre de l'Etat n'est satisfaisante.........

........Une classe qui aspire au renversement non seulement des régimes autoritaires et corrompus mais aussi à la destruction de l'Etat, de tous les Etats, et, surtout, à la constitution révolu-tionnaire d'une société coopérative centralisée, sans classes, sans argent, sans exploitation et sans oppression...

......Plus que jamais, seule une politique rigoureusement antiétatique et défaitiste est à même de représenter l'intérêt immédiat et historique de la classe ouvrière.

Là-bas comme partout ailleurs.

Bratislava, Bruxelles, Londres, Paris, Prague"

(...... Pouze v na tomto poli může třídní boj v palbě boje pohltit a vyřešit nejrozsáhlejší touhy po svobodě občanské společnosti. Jedná se o jediný správný přístup, jenž dokáže vyznačit hranici s požadavky buržoazie na demokracii. Každá formalizace individuálních a kolektivních svobod v rámci státu je neuspokojující........

.........Třída, která míří ke svržení nejen autoritativních režimů, ale i k destrukcui státu, všech států, a hlavně k revolučnímu vytvoření družstevní centralizované společnosti bez společenských tříd, peněz, vykořisťování a útlaku......

...........Jedině striktně protistátní a defétistická politika je více, než kdy dříve, schopná reprezentovat aktuální i historické zájmy dělnické třídy. Tam, stejně jako všude jinde. Bratislava, Brusel, Londýn, Paříž, Praha)

 

 afa odkaz

 

 

Závěr

Myslím si, že kdyby někdo u nás pořádal rockový festival a zároveň si na něj pozval řečnit nějakého chlápka z Národního odporu, strhla by se kolem toho obrovská mela a Afáci by vyskakovali jako čertíci na pružince. Co říkáte? Také bych chtěl upozornit na to, že se vlastně jedná o to samé, jako kdybychom u nás na punk.cz nějakým bannerem propagovali třeba ten Národní odpor, nebo nějaké jiné národně socialistické stránky, které by ho měly ve svém jediném odkazu.

Co se týče mne, tak nevidím velký rozdíl mezi propagací komunismu, nebo národního socialismu (nacismu). Jedná se o dva levicově revoluční proudy směřující k totalitnímu typu společnosti bojující o stejného voliče, tedy o tzv. dělnickou třídu. Totalitu jsem si bohužel jako punker za komunismu už zažil a můžete mi věřit, že nebylo o co stát. Právě z těchto důvodů se nacházím na opačné straně barikády než revolucionáři z Antify, či Národního odporu, no a právě z těchto důvodů mě jejich bojůvky nechávají naprosto chladným. Ať se mezi sebou klidně umlátí.

 

 

AKTUALIZACE:

 

Lidé kolem Antify si patrně konečně uvědomili, s jakým svinstvem vlastně koketují, a provedli změny v programu May Day Festu. Zdá se, že s přednáškou nevystoupí ani mluvčí Komunistického hnutí (Mouvement Communiste), ani mluvčí organizace Kolektivně proti kapitálu. Považuji to za velmi rozumné rozhodnutí a o dalším vývoji událostí vás budu průběžně informovat.

mrtvola ©


28.4.2011   Rubrika: Články   |   Komentářů: 58   |   Doporučit článek   |   Vytisknout

Hodnocení
1.     2.     3.     4.     5.    
(1 = absolutní punk, 5 = hnusnej popík):
hodnoceni - 2,9
normálka 2,9
 

Diskuse ke článku - Antifa, May Day Fest: Podněcování k nenávisti vůči skupině osob

Do diskuse smí přispívat jen registrovaní a přihlášení punkeři.
Zvolte stranu: 1-20 | 21-40 | 41-58
mrtvola ©
mrtvola © - 29.4.2011 17:51

Medvěd: to ne, ale třeba zápis do Guinnesovy knihy rekordů smajlik - 10
smajlik - 14

 
Medvěd
Medvěd - 29.4.2011 13:44

mrtvola ©: A chceš za to metál,nebo jak ?smajlik - 1

 
mrtvola ©
mrtvola © - 28.4.2011 21:57

oprava: ke změně..... z organizace.........

 
mrtvola ©
mrtvola © - 28.4.2011 21:52

Zdá se, že Afáci dostali konečně rozum a začnou opět sekat dobrotu. No vida, když se chce, tak to jde.....

Change of program

We are sorry to announce some changes in the lecture part of the festival. The following lectures have been cancelled: The lecture by Mouvement Communiste about the current rebellions in the Arab countries, the lecture by KPK (Collectively against Capital) about the reforms in Czech Republic and the presentation about the workers' riots in China.

Antifascist Action is based mainly on the anarchist roots while Mouvement Communiste is based on Marxism. There are many things AFA and Mouvement Communiste have in common (among others the open animosity to Stalinist, Bolshevik and Trockist groups) and the lectures attended by members of AFA were of high quality. Nevertheless, the ideological contradictions are too significant (and the time to discuss them too short).
The change of our position on a such short notice lead to solidarity cancellation of the lectures by KPK group and the lecturer from Germany who was supposed to talk about the workers' riots in China.

We understand and respect their decision. We are sorry for the change in the program and we apologize to all the visitors. We believe that despite these changes, you will find the lecture part of the festival interesting.

For those who don't want to miss the lecture by Mouvement Communiste, you can attend this lecture a day before May Day festival: April 30, 2011 in Cross Club in Holešovice, Prague.

Pro ty, kdo neumí anglicky. Došlo ke změnš programu na May Day Festu a nevystoupí ani komouš z Mouvement Communist, ani krypto komouš z organizave Kolektivně proti kapitálu.

 
mrtvola ©
mrtvola © - 28.4.2011 21:08

Dnes je další smutmé výročí, Pavel Wonka si za komoušské totality v roce 86 dovolil vyhlásit samostatnou kandidaturu do Federálního shromáždění, což byla taková dnešní Sněmovna. Skončil za to v nejhorším tehdejším vězení v Mínkovicích a na následky fyzického týrání posléze zemřel. Dodnes za to nebyl nikdo potrestaný..... Komouši zasraní.

http://zpravy.idnes.cz/pavel-wonka-posledni-mrtvy-politicky-vezen-fzg-/kavarna.asp?c=A080425_114333_kavarna_itu

 
OldHandFromHell
OldHandFromHell - 27.4.2011 19:44

alt: jenže Orwell byl mnohem víc socialistou a anti-fašistou, než ryzim marxistou...k marxismu se hlásil ještě předtim, než politicky dospěl a z dnešního pohledu se potom mnohem víc blížil k UK Labour Party

 
alt
alt - 27.4.2011 19:35

Stavím se po bok punkretra... já si nemůže pomoci, ale (dle mého subjektivního názoru) né každý marxista, je hned totalitní komunista...
To bychom museli mezi zasrané bolševiky zařadit autora knihy Farma zvířat, neboť tuto ostře proti-komunistickou/totalitní věcičku napsal Geroge Orwell (Eric Blair), přesně ten, který během španělské občanské války bojoval v řadách POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) , kteří měli s totalitními komunisty PSUC společné jen to, že byli antifašisté. Rovněž by bylo fajn, za totalitního komouše označit Dalai Lamu, poněvadž ten, na dotaz kam by se politicky zařadil, prohlásil, že se ponejvíce cítí marxistou. Tudíž člověk, jehož rodnou zemi plundrovali, plundrují a (nejspíše nadále) plundrovat budou totalitní komunisti, je s nimi de facto jedna ruka....
...a abych popíchnul co nejvíce lidí smajlik - 10 , tak si nijak nestěžuji na to, že tu není ten předlistopadový ´pořádek´, co tu občas chce Medvěd...

 
mrtvola ©
mrtvola © - 27.4.2011 17:54

chrpa: čus do beerlandu :-)

 
mrtvola ©
mrtvola © - 27.4.2011 17:54

punkretr: nemýlíš se, jeho fotr byl komoušský gestapák a mučil politické vězně.

S kázáním o nějaké morálce by měl Grebeníček začít hlavně u sebe doma.
Jinak intelektuálové se najdou všude, (Heyndrich, Himler.....), když je někdo intelektuál, neznamená to, že by nemohl být zároveň těžký zmrd.

 
punkretr
punkretr - 27.4.2011 8:32

Najdou se mezi komunisty též intelektuálové, jako nyní třeba Ransdorf, kdysi
Šik, Dubček nebo nyní soc. dem. Komárek. Ideově jsem jinde a ani intelektuálním bádáním co reformovat na bolševismu, leč to myslí dobře nezmění podstatu autoritářského zřízení z velké většiny ovládané zmrdy největšího formátu.

Jak říká mrtvola, zmrdi formátu Grebeníčka a jeho naštěstí již zesnulého otce
jež byl neslavně proslulým bachařem (nemýlím-li se), jsou v mých očích stejně zavržení hodní zmrdi jako nazi.Nicméně v rovině ideového soupeře jsem ochoten akceptovat Klasické Marxisty, ne Marx-Leninisty, Maoisty apod.. Nicméně došlo-li by na společenské změny dialog bych ukončil aby se neopakoval bolševický teror, jež by zprvu malé množství upřímnějších komunistů ani nechtělo.

 
OldHandFromHell
OldHandFromHell - 26.4.2011 23:07

Medvěd: ty seš občas táááááááááááákovej koumák stou politikou, že bych ti dal i pususmajlik - 10

 
chrpa
chrpa - 26.4.2011 21:35

Medvěd: však to se ani nedá...
mrtvola ©: zdar do frakrajchusmajlik - 1

 
Medvěd
Medvěd - 26.4.2011 21:23

chrpa: mrtvola ©: Vyvracet vám to nebudu...

 
mrtvola ©
mrtvola © - 26.4.2011 21:21

Medvěd: ten chuj Grebeníček má hovno co kázat o morálce (dnes ve Sněmovně), komouš zasraný. Ať se raději podívá, co ti jeho komunističtí zmrdi v historii lidstva napáchali za hrůzu, nacisté jsou vedle nich amatérští trpaslíci.

 
chrpa
chrpa - 26.4.2011 21:10

Medvěd: fakta k uznání nemám-komunisti sou ty největší zkurevsyni,co kdy šlapali po týhle panetěsmajlik - 20

 
Medvěd
Medvěd - 26.4.2011 20:59

chrpa: Nechci,jen by nebylo od věci některá fakta uznat.

 
chrpa
chrpa - 26.4.2011 20:58

Medvěd: chceš se hádat???

 
Medvěd
Medvěd - 26.4.2011 20:51

chrpa: A ne ?

 
chrpa
chrpa - 26.4.2011 20:45

Medvěd: jistota voprátky pro neposlušný byla tou nejlepší...
adame neser!!!

 
Medvěd
Medvěd - 26.4.2011 20:20

mrtvola ©: Prejt: Vy dva už jděte taky do hajzlu s haněním bejvalejch Komunistů.Podívejte se,co napáchali za dvacet let kapitalisti,kteří to stihli za polovinu času,co KSČM rozkrást a zničit ...Nechápu vás.Zaměstnanost na hovno,fabriky krachujou,rozprodává se stát,Vietnamci nás semílaj,všude samé tunely a další a další věci a vy tady pořád haníte komouše.Za nich tady byl alespoň pořádek a lidi se nemuseli bát o zaměstnání! Kdežto dneska co ? Hovno! Každej druhej žije v nejistotě.Za těch komouší jsi alespoň jistotu měl!

 

Zvolte stranu: 1-20 | 21-40 | 41-58