Zpět na AB normál

Unromantic

Unromantic 

1. Je to tak (hudba: Spáča text: Spáča)
2. *Meddi* (hudba: Spáča text: Spáča)
3. Kill Emo (hudba: Spáča text: Spáča)
4. O.S.A. (hudba: Spáča, Tom text: Spáča)
5. Stalingrad 42' (hudba: Spáča text: Spáča)
6. Straight Edge (hudba: Spáča text: Spáča)
7. Die Valentine's Day (hudba: Spáča, p.Havel text: Spáča)
8. Zoufalá (hudba: Spáča text: Spáča)
9. Pokladnička (hudba: Spáča text: Spáča)
10.Černobílá (hudba: Spáča text: Spáča)

Datum vydání: 27.5.2007

Nahráno ve studiu Cuskov 29.4 - 7.5.07