zpìt na seznam

CHELSEA (GB), DO ØADY, POD STOLEM - Pod Èarou - Písek - 11.4.2008

Jedna z prvních punkových kapel, založená v druhé polovinì r. 1976 v londýnském Bromley Contingent. Po nìkolika mìsících odchází  Towe a James a zakládají vlastní skupinu GENERATION X. Zpìvák Gene October se obklopuje novými spoluhráèi, s kterými natáèí první singl "Righ To Work/The Loner".V r. 1977 nahraný u neznámé spoleènosti Step Forward. Skladby pøipomínali hudbu The WHO a protože skupinì scházela i jakákoliv scénická prezentace, zaøadila se mezi druhoøadé punkové soubory. Více než hudba byly zajímavé jejich texty, které komentovaly z proletáøského hlediska situaci v Anglii ke konci 70. let. Po mini LP z r. 1979 natáèí v témže roce debutní LP, které však vyšlo pøíliš pozdì na to, aby si skupina získala v britském rocku lepší pozici. Pro naprostý nezájem o jejich tvorbu se v r. 1983 rozpadají...........

http://www.chelseapunkband.com

http://www.dorady.cz

http://www.podstolem.cz

Autor: Kilèo

 

 

Pod Stolem
Pod Stolem
Pod Stolem
Pod Stolem
Atmosféra
Atmosféra
Pod Stolem
Pod Stolem
Pod Stolem
Pod Stolem
Atmosféra
Atmosféra
Pod Stolem
Pod Stolem
Pod Stolem
Pod Stolem
Atmosféra
Atmosféra
Pod Stolem
Pod Stolem
Atmosféra
Atmosféra
Pod Stolem
Pod Stolem
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Pod Stolem
Pod Stolem
Pod Stolem
Pod Stolem
Pod Stolem
Pod Stolem
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Atmosféra
Atmosféra
Do Øady
Do Øady
Atmosféra
Atmosféra
Chelsea
Chelsea
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Do Øady
Do Øady
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Do Øady
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Atmosféra
Atmosféra
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Atmosféra
Atmosféra
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Atmosféra
Atmosféra
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Atmosféra
Chelsea
Chelsea
Chelsea
Chelsea